۱۳۸۴/۱/۲۲

مهمان پذیر شرکت مینو در خرمدره


چطوره؟
البته یه کم با پیکاسا روتوشش کردم.

هیچ نظری موجود نیست: