۱۳۸۴/۷/۲۸

روح و دوستدارانش

یک شعر زیبای دیگر از حلاج:

نوشتم ولی برای تو ننوشتم
برای روحم بی نوشته نوشتم
بین روح و دوستدارانش فرقی نیست
تا من جداگانه با آنها سخن گویم
هر نوشته ای که از تو تراوش کند
بدون آنکه به پاسخ نیازی باشد به تو باز می گردد

۱ نظر:

جواد حيدري گفت...

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

کی رفته ای زجان که تمنا کنم تورا
کی گشته ای نهان که هویدا کنم تورا