۱۳۸۴/۱۰/۱۵

سکوت مضاعف


دو نفری نشسته بودیم توی خانه
مهمان رسید
سکوت دو برابر شد


راستش رو بخواهید نمی دونم ایده ی این از خودمه یا قبلا یه جایی خوندم.

۱ نظر:

علی فتح‌اللهی گفت...

سلام

قبل از هر چیز منو به یاد بخشی از یک شعر از سپهری انداخت که میگه
...
زن زیبایی آمد لب رود
روی زیبا دو برابر شده است
...

اما اگه به عنوان یه داستان بهش نگاه کنیم منو یاد یه داستان انداخت که چند وقت قبل به عنوان کوتاه ترین داستان جهان خونده بودم و مضمونش این بود:

آخرین انسان روی زمین در خانه نشسته
بود که یک نفر در زد

آخر سر باید بگم به هر حال خیلی زیباست اما خوب یکمی مشکل ریاضی داره چون اضافه شدن یه نفر به دو نفر نباید سکوت رو دو برابر نمی کنه.

از این کارای قشنگ بیشتر بکن