۱۳۸۵/۲/۲۰

درباره ی خواندن و نوشتن

"از نوشته ها همه تنها دوستار آن ام که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون جان است.
دریافتن خون بیگانه آسان نیست: از سرسری خوانان بیزار ام."

چنین گفت زرتشت، داریوش آشوری، نشر آگه

۱ نظر:

Naser گفت...

سلام
فکر کنم من هم از جمله ی آنهایی هستم که نیچه از آنها بیزار است.
من یک سرسری خوانم.