۱۳۸۵/۱۲/۱۳

سمعی باشد

و نظام متکلم را با ابوالهذیل مناظره بود به سبب جن. نظام گوید "جن هست" ابوهذیل گوید "جن نیست."
خصومت ایشان دراز شد. خلیفه ی وقت میان ایشان صلح داد و گفت "دیوان را به برهان نتوان نمودن و از جهت قرآن ایمان باید داشت".
و ابوالهذیل را چاهی بود که آب کشیدی از آن. نظام در آن چاه پنهان شد. ابوالهذیل دلو فرو گذاشت. نظام آن را به دست بگرفت. ابوهذیل می کشید. نظام آواز منکر بکرد و گفت "در دیو و پری چرا طعنه زنی؟"
ابوهذیل سنگ بر سر چاه نهاد و خلیفه را خبر کرد که "نظام در چاه پنهان شده است و خود را دیو ساخت و مرا تهدید می کند".
خلیفه کس فرستاد و وی را بیرون آوردند و سیلی زنان وی را بردند پیش خلیفه.
و خلیفه گوید "آن چه غیب است کسی خواهد که ظاهر کند و بر آن برهان انگیزد، نتواند. چنان که عذاب گور و منکر و نکیر. به این جملت ایمان باید داشت. سمعی باشد، نه عقلی. و آن که تحقیق آن جوید، چنین خجل گردد که تو گشتی."
مقصود از این آن است که آفریدگار چون گفت جنی هست، ایمان باید داشت.

عجایب نامه (عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات)، محمد ابن محمود همدانی، ویرایش جعفر مدرسی صادقی، نشر مرکز، چاپ اول، 1375

۶ نظر:

Mehdi گفت...

بسیار خوشم آمد از این مطلب و طعنه.

Naser گفت...

طعنه؟

ناشناس گفت...

جالب بود مرسی.

ناشناس گفت...

http://aboutpglo.wordpress.de/

ناشناس گفت...

خيلي وقت بود به اينجا سر نزده بودم ؛ سر در نو مبارك قشنگه
مطلب هم جالب بود ؛ ديگه حسابي اديبستان شده

ناشناس گفت...

... مسافرينِِِِِِِ محترم پرواز شماره ۹۴۱ ! ... خلبان صحبت ميکنه...

... : اَاَاَه دوباره کجا قراره سقوط کنيم ؟

... خلبان ميخواد دقيقا همين رو بدونه...شما با کجا حال ميکنين ؟ ...