۱۳۸۶/۸/۲۴

بررسی داستان های سال 85

بخش اول مرور احمد غلامي بر برخی داستان های منتشر شده در سال 85 که طی داوري کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات مورد ارزيابي قرار گرفته اند را در صفحه ی ادبیات روزنامه ی اعتماد می توانید بخوانید. آقای غلامی در این نوشته داستان های زیر را مورد بررسی قرار داده است:
سالمرگي نوشته ی اصغر الهي
باقي مانده ها نوشته ی رحيم اخوت
عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشک یا از اين قطار خون مي چكد قربان! نوشته ی حسين مرتضائيان آبكنار
زني با چکمه ساق بلند سبز نوشته ی مرتضي کربلايي لو

هیچ نظری موجود نیست: