۱۳۹۱/۵/۳۰

گشتن

یک روز ارس گردم، اطراف تو را گردم.

۱ نظر:

علی فتح‌اللهی گفت...

من موی هرس کردم، احرام به تن کردم ...