۱۳۸۴/۵/۲۰

و اکنون پس ازآنکه بناگاه

به نظرم چنین پاراگرافی واقعا افتضاح است:
بناگاه ... پس از آن ... و سپس بار دیگر ... پس از آن ... سپس ناگاه ... پس از آن ... آنگاه ... و اکنون ... اما پس از آن ... و سرانجام ...
حتا اگر از ادگار آلن پو باشد.
از داستان گودال و آونگ، کتاب هراس، ترجمه ی زهرا و سعید فروزان سپهر

۲ نظر:

Sohail S. گفت...

بستگی داره که عبارت اصلی انگلیسیش چه بوده باشد.
سایت گوتنبرگ را دیده ای؟ (متن این جور کتابها را دارد)

Naser گفت...

سایت بسیار عالی یی هست آنقدر عالی که بیشتر از یکبار نتوانستم سر بزنم بهش. باید باهاش زندگی کرد ولی حتما سر فرصت سر می زنم تا اگر اصل کتاب را گیر بیاورم، معادل انگلیسی این پاراگراف را هم بگذارم همینجا. می دانی که آلن پو یکی از استادان سخن انگلیسی ست ولی من هم گفتم اگر نویسنده ای چنین پاراگرافی بنویسد افتضاح کرده. نمی دانم آلن پو نوشته یا نه؟