۱۳۸۵/۳/۱۹

کودتا

روز بیست و پنجم ماه تلگرافی از شاه به میرهاشم (دوچی) در تبریز رسید به مضمون ذیل:

"جناب مستطاب شریعتمدار آقامیرهاشم سلمه الله تعالی. با کمال قدرت فتح کردم. مفسدین را تمام گرفتار کرده سید عبدالله (بهبهانی) را کربلا فرستادم سید محمد (طباطبایی) را به خراسان. ملک المتکلمین و میرزاجهانگیر را سیاست کردم. مفسدین تماما محبوس. شما هم با کمال قدرت مشغول دفع مفسدین باشید و از من هم هر نوع تقویت بخواهید حاضرم. منتظر جواب هستم. جنابان حجج اسلام سلمهم الله را احوالپرسم. همین تلگراف را به ایشان نشان بدهید. محمدعلی شاه قاجار. "

قیام آذربایجان و ستارخان، اسماعیل امیرخیزی، چاپ اول موسسه ی انتشارات نگاه، 1379

۱ نظر:

علی فتح‌اللهی گفت...

صد صال بعد در چنین روزی مطلبی در وبلاگ شخصی فردی به نام فردین نادرفر با این مضمون نوشته خواهد شد

کودتا

روز سوم تیرماه تلگرافی از ر... به فرمانده س... رسید به مضمون ذیل
...