۱۳۸۵/۱۲/۴

ارباب هنر

و از آن سوی بلغار، گروهی اند کفار. اگر زیرکی را عاقل بیایند، رسنی در گردن وی بندند و در درخت بندند و گویند "این خدمتِ خدا را شاید تا بمیرد".

عجایب نامه (عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات)، محمد ابن محمود همدانی، ویرایش جعفر مدرسی صادقی، نشر مرکز، چاپ اول، 1375

۴ نظر:

علي دهقانيان گفت...

اين سوی بلغار يا آن سوي بلغار؟

Naser گفت...

توي کتاب گفته آن سوي بلغار. اين مطلب مربوط به فصل عجايب ترکان است.

علي دهقانيان گفت...

من این مطلبو به کنایه نوشتم نه استفهام،خوشتیپ

Naser گفت...

من هم فهميدم