۱۳۸۶/۲/۲۱

عصر جمعه

زن: گفتین چی بود اسمش؟
راننده: اعدام.
زن: اعدام! چیه آخه؟ خیابون اعدام؟
راننده: میدون اعدام! همه می شناسن. از هرکی بپرسی اونجا، نشونت می ده.
زن: آها!
راننده: خیابون خیام، میدون اعدام.
زن: چرا امروز خیابونا خلوته؟
راننده: جمعه است آخه!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ایی ...
عجب توهمی؟

این از کجا یهویی سبز شد؟
راننده رو بگو چه بی خیال توضیح داد ... هاها