۱۳۸۶/۸/۴

لودویگ ویتگنشتاین و هالیوود

Wittgenstein Drawing by Levineفیلم ابلهانه و ساده اندیشانه ی آمریکایی می تواند با تمام بلاهتش - و درست از طریق همین بلاهت - به ما چیزی بیاموزاند. فیلم سَبُک و مغرورانه و غیرساده اندیشانه ی انگلیسی نمی تواند چیزی بیاموزاند. من اغلب از فیلم آمریکایی ابلهانه، آموزه ای درآورده ام.
فرهنگ و ارزش، لودویگ ویتگنشتاین، گردآوری جی اچ فن رایت و هایکی نیمان، ترجمه ی امید مهرگان، گام نو، 1381پسری که ممکن است ویتگنشتاین باشد و هیتلر در عکسی مدرسه ای که در سال 1903 در Linz Realschule گرفته شده است.در مدخل ویتگنشتاین در ویکی پدیا این عکس جالب را دیدم که البته ربطی به این نوشته ندارد؛ پسری که ممکن است ویتگنشتاین باشد و هیتلر در عکسی مدرسه ای که در سال 1903 در Linz Realschule گرفته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: