۱۳۸۵/۴/۳

چند درصد؟

ذهن انسان در راه وصول به واقعیات حالت گوناگونی دارد، از قبیل ظن و شک و یقین.
یقین عبارتست از انکشاف واقعیات در ذهن انسانی به طور 100 درصد، در این حالت ذهن انسانی مانند چشم آن واقعیت را می بیند،...ظن عبارتست از انکشاف واقعیات در ذهن انسانی در درجه ای کمتر از 100 درصد ولی هیچ گاه از 51 درصد تنزل نمی کند، بنابراین از 51 گرفته تا 99 درصد، همه از مراحل ظن می باشد، و طرف مقابل ظن را در عالم ذهن احتمال می نامند.
شک که آن عبارتست از تساوی دو احتمال در باره واقعیت یعنی اگر ذهن انسانی در واقعیت یک موضوع 50 درصد احتمال وجود واقعیت و 50 درصد احتمال عدم آن را بدهد...

محمد تقی جعفری، تفسيرونقدوتجليل مثنوی، جلد 1

۲ نظر:

علی فتح‌اللهی گفت...

به نظر تو مولوی هم این سه عبارت رو با همین متر به کار میبره؟ بقیه چطور؟ یه کمی برام سخته که اینو بپذیرم اگرچه جالبه که همچین مرزبندیهای تعریف بشه

Mehdi گفت...

برای منم دقیقا همینش جالب توجه بود که این عبارات و مرزبندی به این دقت؟