۱۳۸۴/۲/۲۸

دیوار آشپزخانه ی ما

می دانم نورش بد شده

۱ نظر:

Mitra گفت...

چه عکس قشنگ و دوست داشتنی! از يک خانه ی دوست داشتنی, و چه ابتکار زيبايی در گذاشتن آن در اينجا